Mr Bojan Vučen
Magistar arhitekture, osnivač i predsjednik UG Inicijativa
Rođen 28.12.1985.g. u Banja Luci, freelance arhitekta i dizajner,uključen u istraživanja i sprovođenje projekta održivog razvoja i energetske efikasnosti. Kroz dosadašnji anganžman imao je priliku raditi u više asocijacija i nevladinih organizacija na projektima iz polja održivog razvoja i energetske efikasnosti finansiranim od strane UNDP-a, GIZ-a,USAID-a,..
Dr Mladen Pešta
Doktor medicine, osnivač i član Nadzornog odbora UG Inicijativa
Rođen 15.08.1986. godine u Tesliću, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine, zaposlen. Aktivno se bavi stručnim i naučnim radom, autor ili koautor je više od 10 naučnih članaka i radova. Posebno interesovanje mu je upotreba i implementacija novih tehnologija u medicini. Učestvovao kao saradnik na nekoliko projekata vezanih za društvena pitanja, edukaciju i zdravstvo.
Aleksandra Đurđević
Diplomirani pravnik, osnivač i član Nadzornog odbora UG Inicijativa
Rođena 05.04.1987.g. u Doboju.Radi kao stručni saradnik za pravne poslove i učestvuje u radu sa nevladinim organizacijama u vidu pravnog savjetovanja prilikom osniovanja i rada udruženja građana i fondacija.
Valentina Stanković
Grafički dizajner, aktivni član UG Inicijativa
Rođena 26.01.1988.g. u Banja Luci. Radi kao freelance grafički dizajner za domaće i strane klijente, iako je po oficijalnom zvanju sanitarni inžinjer. Ima dugogodišnje iskustvo u radu u nevladinom sektoru, pretežno vezan za udomljavanje napuštenih ljubimaca i organizaciju humanitarnih akcija.
Darko Bogojević
UI/UX dizajner i grafički dizajner, aktivni član UG Inicijativa
Rodjen u Gradišci, Bosna i Hercegovina, 25.05.1982 godine. 2003 godine. stekao zvanje Inženjera Mrežne Infrastrukture (MCSE) i administriranjem mreže se bavio do 2006 godine. U medjuvremenu svoje interesovanje potpuno preusmjerio na Web Dizajn, gdje se prvo bavio Front End Developmentom i Junior WordPress Developmentom, ali je od 2008 godine sav svoj fokus usmjerio ka UI/UX (3 godine), Logo(5 godina) i grafičkom dizajnu (8 godina). Aktivni Freelancer zadnjih 6 godina.
Nataša Vuković
Student prava, aktivni član UG Inicijativa
Nataša Vuković, rođena 10.01.1994. godine u Gradišci. Student četvrte godine Pravnog fakulteta u Banjaluci. Kao član studentske organizacije Aiesec u periodu od 2012. do 2014. godine radila je u timu za odlazne prakse i bila vođa projekta međunarodne razmjene studenata. Od druge godine fakulteta je dio pravnog tima u Legal d.o.o.