Bojan Slika

BOJAN VUČEN

Magistar arhitekture, osnivač i predsjednik NGO Inicijativa

Rođen 28.12.1985.g. u Banja Luci, freelance arhitekta i dizajner,uključen u istraživanja i sprovođenje projekta održivog razvoja i energetske efikasnosti. Kroz dosadašnji anganžman imao je priliku raditi u više asocijacija i nevladinih organizacija na projektima iz polja održivog razvoja i energetske efikasnosti finansiranim od strane UNDP-a, GIZ-a,USAID-a,..

Mladen Slika nova

Dr MLADEN PEŠTA
Doktor medicine, osnivač i član Nadzornog odbora NGO Inicijativa

Rođen 15.08.1986. godine u Tesliću, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine, zaposlen.

Aleksandra Slika

ALEKSANDRA ĐURĐEVIĆ

Diplomirani pravnik, osnivač i član Nadzornog odbora NGO Inicijativa

Rođena 05.04.1987.g. u Doboju.Radi kao stručni saradnik za pravne poslove i učestvuje u radu sa nevladinim organizacijama u vidu pravnog savjetovanja prilikom osniovanja i rada udruženja građana i fondacija